Tag: เยี่ยมชม

มิ.ย. 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500

ธ.ค. 26

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมห้องสมุด

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ธัญบุรี และผ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18964

ก.ย. 23

ต้อนรับเยี่ยมชม

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=18299

พ.ค. 27

เยี่ยมชม

นายทหารโรงเรียนทหารการเงินเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทค …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=17325

ม.ค. 20

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคล

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2556 (Open House)  วั …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15667

ม.ค. 20

ผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด

คณะผู้ปกครองนักศึกษาเยี่ยมชมห้องสมุด โครงการมหาวิทยาลัย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15612

ม.ค. 19

ภาพบรรยากาศงาน Open House

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2556 (Open House)  วั …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15531

ส.ค. 07

MCT เยี่ยมชมกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์

นายธีรศานต์  ไหลหลัง อาจารย์ผู้ควบคุมประจำคณะเทคโนโลยีส …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13031

มี.ค. 09

ต้อนรับวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555  ที่ผ่านมา นายพงศ์พิช …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10702

ก.พ. 22

เดลินิวส์สัมภาษณ์ผู้อำนวยการ

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทค …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10484