Tag: Digital library

Nov 18

ขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ วันหยุดราชการพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดทำการ เนื่องจากเป็นหยุดราชการพิเศษ ตามมติ ครม.  ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563   และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563   ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32531

Nov 16

แจ้งกำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563

กำหนดส่งคืนหนังสือ ภาคการศึกษาที่1/ 2563 กำหนดส่งคืนหนังสือ :   วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2563 (งดยืมหนังสือ) ยืมหนังสือได้ตามปกติ : วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ค่าปรับการคืนหนังสือเกินกำหนด  :   3 บาท/วัน/เล่ม กรณีหนังสือหายไม่สามารถคืนได้ตามกำหนด ติดต่องานบริการยืมคืน โทร. 0 2549 3643

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32504

Nov 12

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) บริการสำหรับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อการสืบค้นและการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้    รายละเอียดการเข้าใช้งาน   : คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32470

Nov 10

เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดระบบจองห้องออนไลน์รูปแบบใหม่ เข้าสู่ระบบโดยใช้ username และ password ชุดเดียวกับรหัสอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (WIFI-RMUTT)

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32466

Oct 20

เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ  ทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีวันละ 2 รอบ เช้า-บ่าย ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   เริ่มตุลาคม 2563 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียด 02-549 3639  Edutainment Zone ชั้น 2

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32368

Oct 20

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยบอกรับ โดยเข้าใช้บริการผ่านระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2549 3655 รายละเอียดฐานข้อมูล เพิ่มเติม คลิก

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32360

Oct 15

กิจกรรม “สลิปรับโชค”

ขอเชิญร่วมจัดกิจกรรม “สลิปรับโชค”  ยืมหนังสือผ่านตู้ยืมอัตโนมัติ นำสลิปใบบันทึกการยืมหย่อนลงกล่องชิงโชคที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 จับฉลากผู้โชคดีทุกสิ้นเดือน เริ่มตุลาคม เป็นต้นไป กติกา 1. เป็นสมาชิกห้องสมุด 2. ใช้บริการยืมหนังสือผ่านตู้ Self check

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32327

Oct 05

หนังสือแนะนำที่น่าสนใจ

หนังสือแนะนำที่น่าสนใจ หมวดหนังสือทั่วไปภาษาไทย การตลาดออนไลน์ทุกคนเคยทำมาแล้ว ทำอย่างไรให้ตลาดออนไลน์ปัง วิธีการโปรโมทสินค้า การส่งเสริมการขาย หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ ชื่อหนังสือ : line official Account Handbook : คู่มือทำธุรกิจบนไลน์ – ตัวช่วยลูกค้าคิด ธุรกิจโต   เนื้อหาครอบคลุม การตลาดบนอินเตอร์เน็ต การบริหารธุรกิจ  สื่อสังคมออนไลน์ ครอบคลุมถึงประเภทบัญชีธุรกิจการสร้างบัญชีการตั้งค่าบัญชี การเพิ่มและการจัดการ   คลิกรายละเอียด สืบค้นหนังสือหมวดอื่น ๆ ได้ที่  http://www.opac.rmutt.ac.th/

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32295

Oct 02

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK

Digital Library รวบรวมหนังสือ E-BOOK หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลากหลาย อาทิ หนังสือทั่วไป แมกกาซีน หนังสือเรียน หาอ่านได้ที่ http://www.elib.rmutt.ac.th/Login เข้าสู่ระบบด้วย User/password เดียวกับ รหัส Wi-Fi ของมหาวิทยาลัย

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32292

Oct 02

รับมอบหนังสือเข้าห้องสมุด

อาจารย์สมหมาย ตรัยไชยาพร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบหนังสือเข้าห้องสมุด โดยมีผู้แทนงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ รับมอบหนังสือเพื่อสนับสนุนการอ่านให้กับผู้ใช้บริการต่อไป ท่านใดมีความประสงค์บริจาคหนังสือ สามารถติดต่อได้ที่ งานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ ชั้น 2  อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32289