ขอเชิญชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ กับ อพวช.