ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

สิงหาคม 4, 2022

ขยายวันเวลาเปิดบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 25, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 7

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
กรกฎาคม 11, 2022

สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องใช้งานได้ชั่วคราว

ขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากเบอ […]
มิถุนายน 23, 2022

ฟรี!!ขอเชิญนักศึกษาใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะด้านภาษาสำหรับนักศึกษาในรูปแบบออนไลน์ รุ่นที่ 6

ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมออนไ […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 30, 2022

ขอแจ้งวันปิดทำการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ

เนื่องจาก สำนักวิทยบริการแ […]
พฤษภาคม 26, 2022

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
เมษายน 18, 2022

บริการยืมหนังสือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]