ห้องสมุด:Library

เมษายน 11, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมช […]
ธันวาคม 8, 2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
พฤศจิกายน 15, 2022

กิจกรรมอบรมชุดต่อ LEGO ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการคิดวางแผนพัฒนาการสื่อสาร และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ตุลาคม 21, 2022

วิธีการกำหนดค่าสั่งงาน PRINT บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร IT ZONE

บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร  […]
สิงหาคม 23, 2022

สายสัญญาณโทรศัพท์เกิดความขัดข้อง ใช้งานไม่ได้ชั่วคราว

ขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากเบอ […]