อาคารวิทยบริการ

กรกฎาคม 27, 2022

บริการคอมพิวเตอร์ พิมพ์งานและบริการเครื่องพิมพ์เอกสาร

บริการคอมพิวเตอร์ พิมพ์งาน […]
กรกฎาคม 26, 2022

ขอแจ้งวันปิดทำการ เนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 19, 2022

ระบบจองห้องออนไลน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ระบบจองห้องออนไลน์ มหาวิทย […]
กรกฎาคม 11, 2022

สัญญาณโทรศัพท์ขัดข้องใช้งานได้ชั่วคราว

ขอแจ้งให้ทราบ เนื่องจากเบอ […]
กรกฎาคม 10, 2022

ข่าวดี เปิดบริการฉายภาพยนตร์ ณ ห้องมินิเธียเตอร์

บริการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( […]
กรกฎาคม 10, 2022

ขอแจ้งวันปิดทำการ วันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 8, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 8 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กรกฎาคม 7, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด 7 ก.ค.65

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
มิถุนายน 29, 2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]