Tag: อาคารวิทยบริการ

ส.ค. 16

วันและเวลาปิดทำการ ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิด …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/08/16/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%87/

ส.ค. 14

แจ้งวันปิดบริการ IT Zone

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งปิดบริการ IT …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/08/14/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-it-zone-2/

ก.ค. 10

วันหยุดราชการเดือนกรกฎาคม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอา …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/07/10/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%8e/

มิ.ย. 13

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/06/13/%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b5%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab-2/

มิ.ย. 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/06/05/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84-2/

มี.ค. 28

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน

เวลาเปิดทำการ / ภาคฤดูร้อน   ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึง …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a4%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%a3%e0%b9%89/

มี.ค. 28

ขอแจ้งวันและเวลาปิดทำการเนื่องในวันหยุดราชการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันและเวลาปิด …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/28/%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81/

มี.ค. 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ ร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/23/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6/

ม.ค. 18

ต้อนรับเยี่ยมชม

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/18/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4-3/

ม.ค. 17

เวลาปิดทำการและพื้นที่ให้บริการระหว่างงานราชมงคลธัญบุรีเกมส์

การเปิดพื้นที่ให้บริการของอาคารวิทยบริการ  ระหว่างวันที …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/01/17/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b9%88%e0%b8%b2/