แสดงความยินดี

มกราคม 19, 2023

แสดงความยินดีกับ นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ารับมอบโล่กับ รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี

ผู้บริหารและบุคลากร สำนักว […]
พฤศจิกายน 4, 2022

ขอแสดงความยินดีกับนายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลผู้ได้รับทุนวิจัยโครงการขนาดใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนายนิติ […]