มทร.ธัญบุรี

มิถุนายน 23, 2022

ฟรี!!ขอเชิญนักศึกษาใช้งานโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านภาษา

มิถุนายน 22, 2022

ขอเชิญสมัครเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม SPEEXX

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรข […]
มิถุนายน 22, 2022

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะการให้บริการของเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 30, 2022

ขอแจ้งวันปิดทำการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสำนักฯ

เนื่องจาก สำนักวิทยบริการแ […]
พฤษภาคม 26, 2022

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤษภาคม 18, 2022

ภาพบรรยากาศงาน Open House

บรรยากาศงานเปิดบ้านราชมงคล […]
พฤษภาคม 12, 2022

ภาพบรรยากาศอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

บรรยากาศการฟังบรรยายผ่านระ […]
สิงหาคม 8, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]
สิงหาคม 5, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมการใช้โปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]