ลงนามไว้อาลัยแด่พระสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช