วันสงกรานต์

เมษายน 11, 2024

งานสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
เมษายน 12, 2016

ภาพบรรยากาศการสืบสานวัฒนธรรมไทยทรงน้ำพระพุทธ “วันสงกรานต์”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 9, 2014

สืบ​สาน​วัฒนธรรม​ไทย​

ภาพบรรยากาศการร่วม​สืบ​สาน […]