อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU มทร.ธัญบุรี

กรกฎาคม 22, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]
กรกฎาคม 8, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “Change Within You”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 […]
กรกฎาคม 8, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ”

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 255 […]