อบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

กรกฎาคม 22, 2015

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]
มิถุนายน 19, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 25 […]
พฤษภาคม 27, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การพัฒนาทักษะหัวหน้างานยุคใหม่”

เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 25 […]