อบรม NTU มทร.ธัญบุรี

กรกฎาคม 8, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “Change Within You”

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 […]
กรกฎาคม 8, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ”

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 255 […]
มิถุนายน 19, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม หัวข้อ “การทำงานอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 25 […]