อาคารวิทยบริการ มทร.ธัญบุรี

มิถุนายน 22, 2022

ขอเชิญสมัครเรียนภาษาอังกฤษในรูปแบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม SPEEXX

ขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรข […]
กุมภาพันธ์ 20, 2020

ภาพบรรยากาศ การต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธ […]
พฤศจิกายน 14, 2019

ภาพบรรยากาศการต้อนรับ Head of the Department of Computer Engineering and Information Technology จาก Mandalay Technological University

นายปองพล นิลพฤกษ์ หัวหน้าก […]
ตุลาคม 9, 2019

ภาพบรรยากาศการต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
สิงหาคม 28, 2019

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะเยี่ยมชม STTA Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะเย […]
กรกฎาคม 18, 2019

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายวิรัช โหตระไวศยะ  รักษา […]
ตุลาคม 30, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
ตุลาคม 3, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กันยายน 28, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับนักศึกษาและอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.นครินทร์  ปิ่นปฐมรัฐ รอ […]