เยี่ยมชมห้องสมุด

กุมภาพันธ์ 6, 2023

ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ ASIC

ผศ. ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒน […]
มกราคม 24, 2023

ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน โรงเรียนมัธยมสมบูรณ์เวียงจันทน์ จาก สปป.ลาว

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
มกราคม 21, 2023

อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท เข้าศึกษาดูงานบริการห้องสมุด การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ บริการสนับสนุนการวิจัย

ผศ.ดร.ชัยอนันต์ มั่นคง อาจ […]
ธันวาคม 22, 2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
ตุลาคม 26, 2022

ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก Universitas Negeri Yogykarta ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผศ. ปองพล นิลพฤกษ์ รองผู้อ […]
พฤษภาคม 26, 2022

ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.)

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กันยายน 28, 2018

ภาพบรรยากาศสถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี […]
พฤษภาคม 19, 2018

ภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]
มกราคม 18, 2018

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ต่างประเทศและ Dr.Esko Kalevi Juntunen จากประเทศฟินแลนด์

ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รอง […]