เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

พฤษภาคม 29, 2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
กันยายน 28, 2018

ภาพบรรยากาศสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กันยายน 13, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]