ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ธันวาคม 15, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับผู้ตรวจรับรองมาตราฐานคุณภาพการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐา คุปต […]
กันยายน 6, 2017

ภาพบรรยากาศวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์เยี่ยมชมและศึกษาดูงานระบบสารสนเทศ

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาส […]
กุมภาพันธ์ 22, 2017

ภาพบรรยากาศการต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.พระนคร

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ […]
กรกฎาคม 7, 2016

ภาพบรรยากาศการต้อนรับการเยี่ยมชมดูงานการบริหารมหาวิทยาลัย นบม. รุ่น 27

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
กรกฎาคม 7, 2016

ภาพบรรยากาศการต้อนรับสำนักหอสมุด ม.บูรพา

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
พฤษภาคม 20, 2014

ต้อนรับเยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ และ ผ […]