รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมวัย อธิการบดีบันทึกเทปถวายพระพร