ศิลปศาสตร์ Library tour

มิถุนายน 22, 2011

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม library Tour

อาจารย์พนิดา ประจำคณะศิลปศ […]
มิถุนายน 17, 2011

ภาพบรรยากาศนักศึกษาในวิชาการเรียนสู่ความสำเร็จการเรียนและชีวิตคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Library tour

อาจารย์พรทิพย์ สว่างเนตร ค […]
มิถุนายน 13, 2011

ภาพบรรยากาศคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม library tour แนะนำสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย online

ผศ.สายฝน บูชา  และผศ.นพรัต […]