สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับม.แม่ฟ้าหลวง

กรกฎาคม 8, 2024

กิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง ธี่หยด วันที่ 17 กรกฎาคม 2567

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มิถุนายน 14, 2024

ต้อนรับคณะครู และนักเรียน The Institute of Technical Education ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมห้องสมุด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
มิถุนายน 12, 2024

กิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง ปริศนานักรบดินเผา

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มิถุนายน 6, 2024

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากวิทยาลัยการไปรษณีย์เอเชียและแปซิฟิก The Asian-Pacific Postal College (APPC) ศึกษาดูงานห้องสมุด

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
เมษายน 11, 2024

งานสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรผู้อาวุโส เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.อำนวย เร […]
เมษายน 10, 2024

งานการแสดงนิทรรศการศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 33 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 1, 2024

กิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง ธี่หยด วันที่ 25 เมษายน 2567

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มีนาคม 15, 2024

ต้อนรับ He Xian, Executive Director และคณะผู้บริหาร เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล น […]
กุมภาพันธ์ 29, 2024

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ เรื่อง ก้านกล้วย รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]