สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับม.แม่ฟ้าหลวง

มิถุนายน 9, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา จาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
พฤษภาคม 31, 2023

โครงการอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

ผศ.จตุรพิธ เกราะแก้ว ผู้ช่ […]
พฤษภาคม 30, 2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin ให้กับอาจารย์ เจ้าหน้าที่ มทร.ธัญบุรี

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 29, 2023

ต้อนรับสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ล้านนา เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
พฤษภาคม 19, 2023

กิจกรรม 🎶ดนตรีริมน้ำ RIM NAM MUSIC @RMUTT LIBRARY ครั้งที่ 1

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
พฤษภาคม 16, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการร่วมประชุมหารือการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กับบริษัท EBSCO

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
เมษายน 27, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับสำนักพิมพ์ ELSEVIER เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
เมษายน 11, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมช […]
เมษายน 10, 2023

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]