สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต้อนรับม.แม่ฟ้าหลวง

กันยายน 5, 2023

บริการจองห้อง Discussion และ Garden ด้วยระบบจองห้องออนไลน์ Booking RMUTT

Booking RMUTT ระบบจองห้องอ […]
สิงหาคม 28, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ เรื่อง  HEART of STONE : ฮาร์ท ออฟ สโตน 

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
กรกฎาคม 27, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมงกิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
กรกฎาคม 25, 2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 6 “พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX”

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
กรกฎาคม 20, 2023

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลและพัฒนาทักษะด้านภาษา รุ่นที่ 5

โครงการอบรมการใช้งานฐานข้อ […]
กรกฎาคม 12, 2023

อบรมการใช้งานฐานข้อมูล e-book เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษา

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
กรกฎาคม 6, 2023

บรรยากาศการจัดอบรมบรรณานุกรมด้วย โปรแกรม Endnote สำหรับนักศึกษา

การจัดอบรมบรรณานุกรมด้วยโป […]
มิถุนายน 28, 2023

เชิญนักศึกษาร่วมกิจรรม Library MOVIE รับชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ เดือนกรกฎาคม

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจก […]
มิถุนายน 12, 2023

เชิญนักศึกษาร่วมกิจรรม Library MOVIE รับชมภาพยนตร์ รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ

เชิญนักศึกษาร่วมกิจรรมรับช […]