การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

มิถุนายน 12, 2023

สะสมชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการกับโครงการอบรมฯ สำหรับนักศึกษา เดือนกรกฎาคม 2566

เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
กุมภาพันธ์ 10, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Book เพื่อสนับสนุนการเรียน รับชั่วโมงกิจกรรมหมวดวิชาการ 3 ชั่วโมง

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
มกราคม 11, 2023

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมอบรมหัวข้อ การจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote ในโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 3

ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโคร […]
สิงหาคม 25, 2022

โปรแกรม Endnote20 ทำอะไรได้บ้าง?

ข้อมูลและออกแบบโดย วิริยา […]
สิงหาคม 8, 2021

ภาพบรรยากาศโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ […]