โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

กรกฎาคม 22, 2015

ภาพบรรยากาศ โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]
กรกฎาคม 22, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม”

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]
กรกฎาคม 16, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]
กรกฎาคม 16, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 255 […]
กรกฎาคม 2, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 255 […]
กรกฎาคม 2, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 255 […]
มิถุนายน 19, 2015

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม “การทำงานอย่างมีความสุข”

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 25 […]
พฤษภาคม 27, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “จิตวิทยาและวาทศิลป์ในการโน้มน้าวและจูงใจคน”

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 […]
พฤษภาคม 27, 2015

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]