RMUTT

มกราคม 5, 2023

โครงการอบรมการพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของห้องสมุด จำนวน 11 สาขา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ธันวาคม 27, 2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2566

คำอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2 […]
ธันวาคม 22, 2022

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการ ต้อนรับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมป่าไม้ ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำ […]
ธันวาคม 21, 2022

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พิธีเปิดงาน RMUTT Library Christmas

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
ธันวาคม 15, 2022

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Post It Challenge เขียนคำอวยพร ส่งความสุข ความรู้สึกดีดีให้กันได้ตลอดเดือนธันวาคม

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Post It […]
ธันวาคม 9, 2022

ขอเชิญชวนร่วมงาน RMUTT Library Christmas วันที่ 21-23 ธันวาคม 2565 เวลา 16.30-20.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารวิทยบริการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
ธันวาคม 8, 2022

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ จัดโครงการอบรมการใช้ฐานข้อมูลและโปรแกรมพัฒนาด้านภาษา รุ่นที่ 1 หัวข้อ 5 แหล่งสารสนเทศเพื่อการค้นคว้าและการวิจัย

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอ […]
พฤศจิกายน 16, 2022

สุดยอดนักอ่าน..เชิญชวนยืมหนังสือสูงสุดในแต่ละเดือน รอรับรางวัลประจำเดือนสุดยอดนักอ่าน

คุณคือสุดยอดนักอ่าน … […]
พฤศจิกายน 15, 2022

กิจกรรมอบรมชุดต่อ LEGO ให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างการคิดวางแผนพัฒนาการสื่อสาร และการทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]