RMUTT

มิถุนายน 29, 2011

Library Tour

ผศ.สุรวงส์ ศรีสุวัจฉรีย์  […]
มิถุนายน 28, 2011

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินคุณภาพภายใน (SAR) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินค […]
มิถุนายน 24, 2011

ภาพบรรยากาศการเข้ารับฟังการบรรยาย เรื่อง การค้นคว้าระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและใช้ห้องสมุด

อาจารย์และนักศึกษาจาก สาขา […]
มิถุนายน 22, 2011

ภาพบรรยากาศ กิจกรรม Library Tour วันที่ 21 มิถุนายน 2554

อาจารย์พนิดา ประจำคณะศิลปศ […]
มิถุนายน 22, 2011

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม library Tour

อาจารย์พนิดา ประจำคณะศิลปศ […]
มิถุนายน 22, 2011

ภาพบรรยากาศ นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกกรรม เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour

ผศ.สุรงค์  ศรีสุวัจฉรีย์ อ […]
มิถุนายน 17, 2011

ภาพบรรยากาศนักศึกษาในวิชาการเรียนสู่ความสำเร็จการเรียนและชีวิตคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Library tour

อาจารย์พรทิพย์ สว่างเนตร ค […]
มิถุนายน 17, 2011

ภาพบรรยากาศฝ่ายข่าวช่อง 7 สัมภาษณ์ทีมงานองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา

ฝ่ายข่าวช่อง 7 สัมภาษณ์ทีม […]
มิถุนายน 17, 2011

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU เรื่อง Competency Based Training และการบริหารคนเก่ง

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมสำหร […]