RMUTT

พฤษภาคม 12, 2023

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมอบรมออนไลน์หัวข้อ การใช้งานฐานข้อมูล e-Lib

พฤษภาคม 2, 2023

เขียนบทความได้ง่ายขึ้นด้วย Manuscripts

Manuscripts เป็นเครื่องมือ […]
เมษายน 27, 2023

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ต้อนรับสำนักพิมพ์ ELSEVIER เข้าแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)

ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อ […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 24, 2023

ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลย […]
เมษายน 11, 2023

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมชมภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวร รับ 2 ชั่วโมง กิจกรรมนันทนาการ

ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมช […]
เมษายน 10, 2023

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผศ.ดร.อำนวย เรืองวารี ผู้อำนวยการ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
เมษายน 10, 2023

ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2566

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้ช่ […]
เมษายน 7, 2023

สืบสานสงกรานต์ไทย 2566 หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ ร่วมสรงน้ำขอพรพระเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ของไทย

นางเยาวลักษณ์ แสงสว่าง หัว […]