Tag: RMUTT

ต.ค. 28

ขอเชิญเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลั …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32434

ต.ค. 22

ระบบส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเกมมิฟิเคชัน

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32388

ต.ค. 20

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ขอแจ้ง …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32372

ต.ค. 20

เสนอการรับชมภาพยนตร์ที่ห้องมินิเธียเตอร์ชั้น 1

มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสา …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32368

ต.ค. 20

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลั …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32360

ก.ย. 17

ขอเชิญร่วมงานเปิดศูนย์บอร์ดเกมแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32178

ก.ค. 16

โครงการ Notebook เพื่อการศึกษา ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับ IT City จัดโ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32076

ก.พ. 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

ก.พ. 17

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดโครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31461

ก.พ. 12

ต้อนรับ : โครงการการพัฒนาความฉลาดทางวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31443